Bình đơn thuốc Hô hấp số 36

Người bình đơn: DS Đặng Thị Huyền

Nguồn: Cách Dùng Thuốc

Lưu ý: Các thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng không áp dụng theo !

Bin